Verkoopsvoorwaarden

1 – Toepassingsgebied van de algemene verkoopsvoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle boekingen /verhuren van verblijven op onze websites www.chaletsdusoleil.fr en www.chaletsdusoleil.nl of rechtstreekse boekingen. 
Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden vóór elke reservering van een verblijf, voor zichzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt. 
In overeenstemming met de geldende wetgeving, worden deze algemene voorwaarden voor informatie ter beschikking gesteld van elke klant, voorafgaand aan het afsluiten van een contract voor de verkoop van vakanties. Zij kunnen ook op eenvoudig schriftelijk verzoek bij ons worden verkregen. 

2 – Reserveringsvoorwaarden  

2.1 Prijzen en betaling 

De prijs van de verblijven wordt aangegeven in euro’s, inclusief BTW.  
Inclusief in de huurprijs en de service & reserveringskosten zijn de kosten voor water, elektriciteit & wifi gegroepeerd en inbegrepen. 

2.2 Reservering & betaling 

Op het moment van de reservering betaalt u een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van uw verblijf, die niet gerestitueerd kan worden. Het saldo van het verhuurbedrag moet ten laatste  8 weken voor de dag van uw aankomst betaald zijn.  
Bij een reservering minder dan 56 dagen (8 weken) voor het begin van het verblijf, zal het volledige bedrag van de klant worden gevraagd. 
Elke boeking die niet in overeenstemming met de algemene verkoopsvoorwaarden is voldaan, wordt beschouwd als geannuleerd. Daarom kan de aanbetaling niet worden teruggevorderd en is de accommodatie weer boekbaar en open voor verkoop.  
Niet ingegrepen bij de verhuurprijs, tenzij anders vermeld in het contract: 
– De toeristenbelasting  
– Service & reserveringskosten 
– De forfaitaire toeslag voor dieren 
– Andere optionele extra kosten (lakens, handdoeken, babypakket, eindschoonmaak, etc.)  
– De aanvulling die de verhuurder kan eisen in geval van wijziging van essentiële onderdelen van het contract.  
– Annuleringsverzekering 
– Diverse diensten, animaties en consumpties in de bar/restaurant  
In alle gevallen moet de klant de dag voor zijn vertrek alle kosten, belastingen en schulden betalen die niet in de huurprijs zijn inbegrepen. 
Alle huurprijzen zijn nominatief en kunnen niet worden overgedragen. De huur wordt pas van kracht na ontvangst van onze overeenkomst en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten. 
Voor elke vertraging die niet wordt gemeld, wordt de accomodatie 24 uur na de in het reserveringscontract vermelde aankomstdatum beschikbaar. Na deze periode, en bij gebrek aan een schriftelijk bericht, zal de reservering ongeldig zijn en zal het huurbedrag geldig blijven. 

2.3 Wijziging van reserveringen 

Bij een verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen korting of restitutie verleend. Elke wijziging in de reservering moet schriftelijk worden gemeld. 

2.4 Terugtrekking

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand waarin de consumentenwet voorziet, zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L. 121-20-4 van de consumentenwet). 
Voor elke reservering van een toeristische accommodatie heeft de klant dus geen herroepingsrecht. 

3 – Waarborgstelling 

Wij vragen een waarborg van € 269,-, die bij aankomst wordt geïnd; € 200,- voor schade aan materiaal en € 69,- voor de schoonmaakkosten), in de vorm van een gedateerde en ondertekende cheque aan de verhuurder, of zelfs bij uitzondering in de vorm van contant geld (in het geval van een buitenlandse klant die niet in het bezit is van een cheque of creditcard) of met een creditcard (pré-autorisatie).  
Deze wordt u op de dag van uw vertrek, na een eindcontrole, teruggegeven. De facturering van eventuele schade (reparatiekosten, vervangingen, schoonmaakkosten, etc.) wordt bij de prijs van het verblijf opgeteld, evenals de schoonmaakkosten indien u de accommodatie niet schoon achterlaat. In geval van veel schade wordt de reparatie in rekening gebracht, waarvan de borg wordt afgetrokken. 
Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de eindcontrole, wordt de borg binnen een periode van maximaal een maand na uw vertrek aan u teruggegeven. 

4 – Aankomst en vertrek 

Aankomsten zijn mogelijk vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Voor een vroegtijdige aankomst of vertrek dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.  
Aan het einde van het verblijf, dient de accommodatie schoon te worden teruggegeven (schoonmaak, afwas gedaan, …) anders zullen er schoonmaakkosten van 69 € in rekening worden gebracht. 
Eventuele klachten of afwijkingen met betrekking tot de inventaris, staat van de accommodatie, schoonmaak, etc. dienen binnen 24 uur te worden ingediend.


Gasten kunnen op de dag van aankomst zich melden tussen 15.00 tot 18.00 uur. In geval van belemmering of vertraging, graag ons op de hoogte brengen via Tel. 0033- (0)6 73 79 77 95.


De accommodatie dient in goede staat van onderhoud te worden onderhouden en teruggegeven in de staat van netheid waarin u het gevonden heeft. U bent verantwoordelijk voor de eindschoonmaak, tenzij u de vaste prijs van 69 € vooruit betaald heeft. 
Bij teruggave van de sleutel na 10.00 uur wordt een extra overnachting in rekening gebracht (tenzij anders overeengekomen met de directie). Verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum plaatsvinden, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

5 – Dieren 

Huisdieren zijn op verzoek toegestaan (met uitzondering van honden van categorie 1 en 2) indien gevaccineerd, aangelijnd, goed opgevoed en sociaal. Het vaccinatiecertificaat/dierenpaspoort kan te allen tijde worden opgevraagd. 

6 – Reglement van orde 

Zoals wettelijk vereist, dient u zich te houden aan ons intern reglement, dat bij onze receptie wordt opgehangen en waarvan u op verzoek een exemplaar wordt verstrekt.  
De kinderen vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders……. In ieder geval mag een kind nooit alleen gelaten worden zonder toezicht, vooral niet in of rond het zwembad. 
Respecteer de woning en zijn omgeving. 

7 – Aansprakelijkheid  

Domaine Navin & Chalets du Soleil wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die u of uw uitrusting lijdt; een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uitzonderlijke gevallen, overmacht, klimaatrampen die het verblijf zouden verstoren, onderbreken of verhinderen. In geval van problemen in de gehuurde chalet dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

8 – Huurverzekering 

Huurders zijn verplicht zich bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen de risico’s die inherent zijn aan hun reis en verblijf, namelijk: diefstal, verlies, breuk, brand, waterschade, enz. 
of schade aan hun persoonlijke eigendommen, alsmede schade die zij kunnen toebrengen aan het meubilair en inventaris, maar ook schade die zij kunnen toebrengen aan het chalet en het gehele park, hetzij door henzelf, hetzij door nalatigheid. 
Er wordt gepreciseerd dat de bezittingen, koffers, voorwerpen, meubilair, objecten en voertuigen van de klant niet gedekt zijn tegen diefstal, verlies of beschadiging, wat de oorzaak ook moge zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om een verzekering af te sluiten. 

9 – Wijzigingen 

De reservering is gemaakt voor een specifiek aantal personen. Indien het aantal deelnemers hoger is dan het vermelde aantal, behoudt Domaine Navin & Chalets du Soleil zich het recht voor het contract op te zeggen of te wijzigen. 

10 – Annulering  

10.1 Annulering van het verblijf  

Elke annulering moet schriftelijk worden gemeld. In geval van annulering van het verblijf voor aankomst, onderbreking van het verblijf of vertraging van de aankomst en wat de oorzaak  (ziekte, ongeval of onvoorziene gebeurtenis) ook moge zijn, zal de huurder het saldo van de reservering moeten betalen en zal er geen terugbetaling worden verleend. Wij adviseren u hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten. 

10.2 Annuleringsverzekering 

Wij raden u aan een waarborg of annuleringsverzekering af te sluiten die u de mogelijkheid biedt om de betaalde bedragen terug te krijgen in geval van annulering van uw verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval, …). 

11 – Geschillen 

Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze bijzondere verkoopsvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel (Tribunal de commerce du Lot). 
Domaine Navin heeft een verzekering die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt. 

12 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van het Hooggerechtshof of de Rechtbank van Koophandel (Tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Cahors). 
 
Deze regels zijn niet bedoeld om u te jennen, maar om het leven van iedereen gemakkelijker te maken.

 

Domaine Navin  –  Chalets du Soleil  &  Bistrot du Soleil 

Village de vacances «Village du Soleil», 
Le Reynou et clos del Capré, 46700 MAUROUX 
Domaine Navin – SARL au capital de 1000 € – SIRET : 84090846100014 – APE : 5610A              Nr TVA FR29840908461 – R.C.S. Cahors: 840 908 461